Google en Wikipedia geloofwaardiger dan bibliotheek

Google Wikipedia

Uit onderzoek bij 500 eerstejaarsstudenten aan de K.U.L. is gebleken dat studenten in hun zoektocht naar wetenschappelijke informatie zich eerder baseren op informatie die ze hebben gevonden via Google en Wikipedia dan op informatie uit boeken en de bibliotheek. Ellen Martens, medewerker van de Campusbibliotheek in Heverlee ondervroeg de studenten en stelde vast dat ze vaak blindelings informatie van internet overnemen zonder even na te gaan of hun bron wel betrouwbaar is.

Het onderzoek heeft eveneens aan het licht gebracht dat studenten vaker dan vroeger (al dan niet bewust) plagiaat plegen. Ellen Martens :

Driekwart van hen vermeldt weliswaar een bron als ze teksten van een andere auteur letterlijk overnemen. Maar zodra ze die teksten gaan navertellen in hun eigen woorden daalt die bronvermelding naar 25 procent. Dat is niet altijd slechte wil. Het is vaak gewoon omdat ze nooit geleerd hebben wanneer ze precies een bron moeten vermelden.

Click to tweet!

Om dit probleem op te lossen wordt er nu een online cursus ontwikkeld waarin de studenten kunnen leren informatie opzoeken, beoordelen en gebruiken.

Dat je niet zomaar alle informatie op het internet voor correct en waar moet aannemen, daar kunnen wij ons volledig in terug vinden. Maar aan de andere kant bleek eind 2005 in een artikel van Nature dat op Wikipedia nauwelijks meer fouten terug te vinden waren dan in de gerenommeerde Encyclopedia Britannica.

Meer info over het onderzoek vind je hier.

2 Comments

 1. Arjan

  18 months ago

  Het klakkeloos overnemen en plagiaat plegen.

  Om het eerste probleem aan te pakken zouden we voorlichting kunnen geven aan studenten over het mogelijke gebrek aan waarheidsgehalte van de informatie die te vinden is op internet sites. Wikipedia maakt zelf al duidelijk dat hun info van de gebruikers zelf komt en ik vind het uitermate correct van hen dat deze vrije informatie ook door anderen kan worden aangepast en verbetert. Dit proces kan onwetenschappelijk plaats vinden, maar door kritische gebruikers toch juiste kennis opleveren. Op termijn heeft deze kennisbank de potentie om behoorlijk accuraat te worden.

  Om het tweede probleem aan te pakken geeft het artikel al aan dat er het om gaat dat studenten worden geleerd hoe ze correcte verwijzingen moeten gebruiken. Het is hun eigen verantwoordelijkheid, maar het zet zegt meer over het instituut waar ze les aan krijgen als veel studenten het toch niet door hebben als ze iets fout doen.

  Volgens mij gaat het studenten om gemak en snelheid. In Nederland en ook in het buitenland vind ik de universitaire bibliotheek zoeksystemen uitermate rigide en traag. Ik gebruik zelf Google Scholar om artikelen van een bepaalde wetenschapper of over een bepaald onderwerp te vinden. Vaak zie je zelfs door via dit artikel geciteerd is. Ik heb die info in een per seconden op mijn scherm. Als het om artikelen gaat kijk ik vervolgens ik in welk blad en editie ze zijn gepubliceerd. Daarna log ik pas in op de universiteitsbibliotheek en zoek ik de elektronische link naar het blad waarin het artikel is gepubliceerd. Ik ken zelf geen snellere en betere manier om aan mijn info te komen.

  Google Scholar kun je dus ook best gebruiken als ondersteuning, ik denk dat daar de winst voor universiteiten zit. Studenten hebben al een voorkeur voor Google, als je daaraan de mogelijkheden van een universiteitsbibliotheek koppelt kunnen studenten bij informatie die ze eerder niet konden bemachtigen. Met Google Scholar krijg je geen toegang tot alle artikelen die je vind, terwijl de meeste universiteiten toegang hebben tot bijna alle elektronische edities van deze bladen. Het kan voor een student dus interessant zijn om zijn eigen ervaring te koppelen aan wat de universiteiten te bieden hebben.

  Voor de universiteiten is het tijd om te kijken of Google en misschien zelfs Wikipedia een interessante aanvulling kan geven. Ze zouden bijvoorbeeld ook leerkrachten kunnen stimuleren om wetenschappelijke correcte informatie in het Nederlands op Wikipedia te plaatsen. Als elke leerkracht daar 1 uur per week/maand/jaar aan besteed dan groeit onze kennis traag, maar gestaag. Een andere optie is om studenten (vooral aan het begin van hun studie) projecten te laten uitvoeren waarbij ze een wiki wetenschappelijk verantwoord moeten maken. Die laatste optie heeft een dubbel voordeel, de studenten bouwen mee aan een wetenschappelijk verantwoord Wikipedia en worden zich bewust van het feit dat dit soort informatie niet altijd even accuraat is.

 2. Tom Michiels

  18 months ago

  waarom geen Google Search Appliance om de digitale catalogus van universiteiten te doorbladeren?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *