Google capteert Content

Toevallig dat Google zich per ongeluk laat ontglippen dat ze ook iets met ‘Content’ hebben. Google Base zou zich in experimentele fase bevinden. Sommigen beweren dat het de World’s Database zou kunnen worden. Iedereen zou, gratis en op de servers van Google alles kunnen publiceren, wat ze ook maar willen. Recepten, zoekertjes, etc…

lees er hier meer over

Google Base dus. Wordt ongetwijfeld vervolgd door een zoveelste speeltje.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *