Google beboet voor onderzoek naar Street View

Hoge bomen vangen veel wind. En zoekgigant Google weet daar alles van. De laatste tijd weet ‘s werelds bekendste zoekmachine rechtszaak na rechtszaak aan elkaar te knopen… Wanneer het niet een concurrent of ander IT-bedrijf betreft inzake patentenroof of oneerlijke concurrentie, dan komt het wel van hogerop van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission).

Google Street View Car

Verhindering van het onderzoek

Het betreft het onderzoek naar het recent gelanceerde Google Street View inzake het verzamelen van data via onbeveiligde WiFi-netwerken, het zogenaamde WiFi sniffing. De datavergaring op zich is niet het pijnpunt, de FCC heeft immers geoordeeld dat het verzamelen van de data in kwestie niet illegaal of strafbaar kon worden bevonden. De netwerken vanwaar ze werden uitgezonden waren onbeveiligd en worden dus als ‘publiek en openbaar’ beschouwd. Wat wel stof deed opwaaien, is de manier waarop het onderzoek z’n gang ging. Volgens de FCC zou Google met opzet een efficiënt verloop van het onderzoek hebben verhinderd. Meer specifiek zou Google meerdere malen geen gehoor hebben gegeven aan informatieverzoeken van de FCC. Daarnaast zou volgens Google het doorzoeken van de mailaccounts van werknemers “geen enkel nut en hinderlijk” geweest zijn. “Google heeft gedurende verschillende maanden met opzet het onderzoek van de federale commissie voor communicatie (FCC) gehinderd en vertraagd”, aldus de FCC.

Google reageert

Google zelf beweert daarentegen “te goeder trouw te hebben gehandeld om de vragen van de FCC te beantwoorden tijdens de volledige duur van het onderzoek”. Mark Jansen, woordvoerder van Google Nederland, reageerde eveneens: “We zijn het niet eens met de omschrijving die de FCC geeft waar het gaat om onze medewerking aan het onderzoek”, en zegt dit nog officieel aan te kaarten bij de FCC.

Google komt er relatief goedkoop vanaf met een boete van “maar” 25.000 dollar, vergeleken met een boete van maar liefst 100.000 euro die ze moest betalen aan Frankrijk voor WiFi sniffing…

Executive Summary

Wat? Google krijgt weer af te rekenen met de zoveelste boete
En? Deze keer wordt de internetgigant afgerekend op Street View

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *