Google Base – Google Adwords link

Dat Google adwords en Base gingen verenigen was voor de handliggend. Op deze manier kunnen leken zonder de techniciteit van adwords te kennen adverteren. Via de context van het geposte item in Google base en de ingegeven geografische info kan de advertentie simpel opgezet worden met een max cost per click instelling en de aanmaak van 3 lijntjes advertentietekst.

Het blijft mijn inziens gevaarlijk dat je Google zelf je account gaat laten beheren. Is het niet zoals een blanco cheque. Doe maar, ik begrijp er toch nauwelijks iets van.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *