Google Adwords feature: ip-adres uitsluiten

Sinds enkele dagen heeft Google Adwords een nieuwe functionaliteit. Je kan als campagnebeheerder tot 20 ip-adressen uitsluiten, zodat zij uw advertenties niet te zien krijgen. Handig om de concurrentie te misleiden en ook eventueel om beperkte clickfraude te bestrijden. Voorwaarde is wel dat je weet welke dat je dient uit te sluiten, maar daar kan enige websiteanalyse tool u wel bij helpen.
exclude ip-adressen

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *