Gemakkelijker linken

Wanneer je een link gebruikt in een tekst zijn er een paar zaken waardoor je die beter kan laten opvallen zodat er meer op geklikt zal worden. Met een paar eenvoudige ingrepen zorg je ervoor dat je bruikbaarheid van links er fel op vooruit gaat.

Gebruik genoeg link tekst

Gebruik als link tekst een beschrijvende tekst van wat je op de gelinkte pagina zal vinden. Dit heeft niet alleen het voordeel dat een gebruiker meer plaats heeft om op te klikken, maar ook dat hij en de zoekmachines nu weten waar de gelinkte pagina over handelt.

Een veel voorkomende vergissing is een linktekst als "lees meer" of "klik hier", gebruik liever iets als "Lees meer over beter linken".

Denk ook aan de grote groep mensen die moeite heeft met het lezen van kleine letters, zorg er dus voor dat de tekst zelf groot genoeg is.

Laat de link opvallen

Het onderlijnen van links was één van de eerste conventies op het internet. Het is dan ook geen goed idee om het onderlijnen van tekst slecht toe te passen. Het feit dat onderlijning zo sterk wordt geassocieerd met links wil zeggen dat je het beter niet voor iets anders, zoals hoofdingen, gebruikt. Het wil ook zeggen dat je een link het beste kan aanduiden via een onderlijning.

De link heeft ook best een andere kleur dan de rest van de tekst. Via een contrasterende kleur laat je de link uit de tekst springen waardoor hij nog meer als link herkend wordt. Let er ook op dat je reeds bezochte links aanduidt door er een andere kleur aan te geven. Bonus punten voor de title attribute

Via de title attribute kan je aan een link nog extra informatie geven die een gebruiker kan helpen om te weten waar hij naartoe gaat. Wat goed is voor een gebruiker is ook goed voor de zoekmachines, ook zij pikken deze extra informatie mee.

Een voorbeeld:

Lees ook het artikel < a xhref="http://www.useit.com/alertbox/20040510.html" title="Jacob Nielsen schrijft op zijn website over tips voor links" >Guidelines for Visualizing Links < /a >.

(zonder spaties)

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *