Geen gsm voor de kids

Minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkten een koninklijk besluit uit dat vrijdag op tafel wordt gelegd. Het besluit stelt dat gsm’s specifiek ontworpen voor kinderen onder 7 jaar verboden worden en dat reclame gericht op kinderen onder 14 niet meer mag. Niet enkel een maatregel voor de kids, verkopers van gsm’s moeten SAR-waarde van elk model vermelden, in de winkel én in de reclame!

Kinderen beschermen tegen starlingen

Al is er geen grondig bewijs dat een gsm schadelijk is voor de gezondheid, Minister Laurette Onkelinx wil het zekere voor het onzekere nemen. Gsm’s voor kinderen onder de 7 jaar worden verboden en de SAR-waarde van elke telefoon moet verplicht vermeld worden. De SAR-waarde (Specific Absorption Rate) geeft aan in welke mate de gebruiker wordt blootgesteld aan radiogolven. Onkelinx wil de blootstelling van kinderen aan radiogolven terugdringen.

Verder wil ze ook de consument beschermen. Dat doet ze door het verkoop van oortjes bij elke gsm te verplichten. Het gebruik van deze oortjes vermindert de blootstelling aan radiogolven.

Tegenwind

De minsister krijgt heel wat tegenwind van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). Zij vinden dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen en de opvoeding, niet de verkopers. “Het is de taak van de overheid en vooral de ouders om te wijzen op de kwalijke gevolgen van bepaalde producten. Dit heet opvoeding en dit is tot nader order nog geen taak voor een handelaar”, zo zegt het NSZ.

Executive Summary

Gsm’s specifiek ontworpen voor kinderen onder 7 jaar zijn verboden

Reclame gericht op kinderen onder 14 jaar is voortaan verboden.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *