Facebook volgt cursorbewegingen

facebook cursorbewegingenHet is geen geheim dat Facebook zo veel mogelijk data over zijn gebruikers probeert te verzamelen, om deze vervolgens in te zetten voor advertenties. Data verzamelen kan op veel manieren, en Facebook beperkt zich dan ook niet tot de traditionele testcases. Dankzij speciale technologie kan Facebook je cursorbewegingen op de site bijhouden om zo je surf- en klikgedrag nog beter te begrijpen. Dit is van belang bij het ontwikkelen van nieuwe advertentiemogelijkheden.

Cursor-tracking met speciale software

Facebook test momenteel het gebruik van software om de bewegingen van cursors over de site bij te houden en te analyseren. Zo kan Facebook zien over welke delen van de site een gebruiker zijn cursor beweegt en hoe lang hij op een link blijft stilstaan vooraleer erop te klikken. Vooral voor advertenties is dit laatste van belang. Ook kan Facebook op die manier analyseren welke delen van de website op sommige apparaten eventueel niet zichtbaar zijn.

De Facebook-gegevensbibliotheek

Dit toont aan dat Facebook twee soorten gegevens verzamelt over zijn gebruikers: demografische gegevens en gegevens over hun online gedrag. Tot nu toe werd dat tweede luik beperkt, zo werd er bijvoorbeeld bijgehouden welke vrienden er op de site werden toegevoegd. Het registreren van cursorbewegingen is dus een enorme stap vooruit in het registreren en analyseren van online gedrag.

Nieuwe advertentiemogelijkheden?

De gegevens die Facebook over deze manier verzamelt, zullen worden toegevoegd aan de enorme gegevensbibliotheek over Facebook-gebruikers. Ze kunnen onder andere gebruikt worden om aan productontwikkeling te doen of om adverteerders nog meer mogelijkheden tot gerichte advertenties aan te bieden. Ook kan Facebook dankzij deze gegevens zijn site optimaliseren.

Of dit effectief zal gebeuren is nog niet zeker. Facebook cursor-tracking zit immers nog in een beginfase. Als de data ooit toegankelijk gemaakt worden, zullen ze zeker heel interessante targeting-mogelijkheden bieden voor online adverteerders.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *