Europa is er voor de gedupeerde online consument

Voor sommige mensen is winkelen op het internet nog een taboe. Volgens hen is er nauwelijks of geen controle op de handelaars die online hun goederen aan de man willen brengen. Nu gaat Europa een online netwerk opzetten waar gedupeerden uit de Europese Unie terecht kunnen als ze in conflict zijn met een webhandelaar uit één van de lidstaten.

Het nieuwe netwerk moet de consument de mogelijkheid geven om sneller, goedkoper en efficiënter zijn gelijk te halen zonder daarvoor naar de rechter te gaan. De oprichting van dit netwerk moet de consument meer vertrouwen geven in de Europese markt.

Online en offline consumentenbescherming

Het consumentennetwerk voor online kopers is een onderdeel van een groter plan om alle Europese consumenten te beschermen. Dit plan werd gisteren gecommuniceerd in Brussel via een officieel persbericht. Het is dus de bedoeling van de Europese Unie om twee netwerken op te richten. Eén voor online consumenten en een ander voor offline consumenten. Het netwerk voor online kopers beslecht disputen binnen de 30 dagen. Voor het ‘offline’ netwerk zullen arbiters binnen de 90 dagen conflicten beslechten.

Vandaag de dag bestaan er al ongeveer 750 ombudsmannen binnen de Europese Unie die zich bezig houden met geschillen bij offline aankopen. Bij het ‘online’ netwerk ligt dit wel anders aangezien er hiervoor helemaal nog geen platform bestaat. Voor dit netwerk moeten nieuwe entiteiten worden gestart om tot de meest geschikte arbiters te komen.

De Europese Unie speelt hiermee goed in op toekomstige trends. De cross-border e-commerce begint de laatste jaren stilletjes aan op gang te komen. En met dit initiatief wil Europa de consument vertrouwen geven in online cross-border consumeren.

Invoering van ADR

De invoering van de ADR (Alternative Dispute Resolution) zal nog wel even op zich laten wachten. Zo zou eind volgend jaar pas gerekend worden op een overeenstemming tussen de lidstaten. Vervolgens hebben de lidstaten anderhalf jaar de tijd om deze regelgeving in hun nationale wetgeving te brengen.

Alles op economisch vlak draait tegenwoordig om vertrouwen. Denk jij dat dit Europees initiatief meer vertrouwen zal opwekken bij het Europese consumentenkorps en daardoor meer mensen aanzetten tot online cross-border aankopen? Laat ons weten wat jullie denken van dit initiatief van de Europese Unie.

Executive Summary

Wat? Betere bescherming voor de online consument!
En? De EU zal een netwerk opstellen om online consumenten beter te beschermen

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *