Douwe Egberts verliest kort geding

Zoals eerder vermeld op deze blog had Douwe Egberts een kort geding aangespannen tegen Capriole Coffee-Service. Dit bedrijf gebruikte in hun Google Adwords campagne de naam Douwe Egberts aangezien ze deze koffie aanbieden in hun productengamma.

Volgens de rechtbank werd het merkrecht van Douwe Egberts echter op geen enkele manier geschonden. De rechter beslistte dat Capriole Coffee mag blijven adverteren:

“Het gebruik van het merk Douwe Egberts door Capriole voor en in de gesponsorde hyperlinks en metatags is niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt en reclame maakt van die producten door de eigen onderneming. Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina’s te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website bezocht wordt. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niets is gebleken, ten opzichte van andere die die mogelijkheden niet wensen te benutten, niet als misbruik te kwalificeren. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat Capriole het merk Douwe Egberts niet zonder geldige reden gebruikt.”

Click to tweet!

Erg goed nieuws dus, want hoe kan je anders online reclame gaan maken als verdeler van één of ander product. Daarbij komt ook nog dat Douwe Egberts er géén probleem mee had wanneer Capriole Coffee offline adverteerde met hun naam, wat niet erg logisch is. In ieder geval is deze uitspraak een goede zaak, zeker als referentie in eventuele toekomstige rechtzaken rond deze problematiek.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *