De mogelijkheden van internet nog sterk onderbenut

Hoewel internet zowat overal in ons dagelijkse leven opduikt, hebben veel organisaties en bedrijven nog niet voldoende besef van de mogelijkheden die het World Wide Web hen kan bieden. Dat is alleszins de mening van Urs Hölzle, hoofd infrastructuur van Google. In een interview met De Morgen, vertelt hij dat we veel meer kunnen doen met internet en dat bedrijven de kans liggen om internet te benutten om economische groei te verwezenlijken in crisistijden.

Internet onderbenutWaarom internet zo belangrijk is

Volgens Hölzle hebben vele organisaties en bedrijven nog steeds niet door hoe groot het effect van internet is en hoeveel voordelen je eruit kan halen. Met internet zouden bedrijven op een snelle, goedkope en gemakkelijke manier hun economische groei kunnen aanwakkeren, omdat internet de mogelijkheid biedt om efficiënter te werken en dus meer te doen met minder.

Kunnen we nóg meer internet gebruiken?

Internet is vandaag overal aanwezig: op het werk kunnen we niet meer zonder en zelfs in de kleuterklassen worden tegenwoordig al tablets gebruikt. Toch kan het volgens Hölzle allemaal veel beter: “mensen en organisaties kunnen nog veel meer uit het internet halen dan ze nu al doen”. Heel wat bedrijven vinden standaardisatie belangrijk en zetten hoog in op veiligheid. Het is echter belangrijk dat bedrijven ook nog kunnen innoveren en de mogelijkheden inzien van het internet. Waarom bijvoorbeeld activiteiten op een eigen netwerk draaien, terwijl het goedkoper en efficiënter kan door dingen in de cloud te doen?

De rol van de overheid

Om het internet nog meer te benutten, zou de rol van de overheid cruciaal zijn. In het interview met De Morgen, vertelt Hölzle dat de overheid vooral op het gebied van open data nog heel wat werk voor de boeg heeft. Wereldwijd zijn er tal van databases beschikbaar die gevuld zijn met informatie die publiek gefinancierd is. Als deze data ter beschikking gesteld wordt van de overheid, zal er meer efficiëntie zijn en zullen deze databases waarschijnlijk de kiem zijn van heel wat nieuwe en slimme toepassingen.

De sleutel naar succes

Volgens Hölzle is de eerste stap naar een beter internetgebruik de bewustwording van het feit dat je er nooit helemaal bent. “Op het moment dat je je geen zorgen maakt, moet je je zorgen maken”. Het is de bedoeling dat je als bedrijf blijft zoeken naar nieuwe ideeën en alles wat vanzelfsprekend is opnieuw durft bekijken om na te gaan hoe het misschien beter kan.

Uiteraard kan dat niet zonder de juiste mensen en is ook een goede bedrijfssfeer onontbeerlijk: als je wil innoveren is het immers cruciaal dat de werknemers het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken en de kans krijgen om zich te verbeteren door van fouten te leren. Meestal weet je pas wat werkt of niet werkt als je het uitprobeert.

Executive Summary

Hoewel internet zowat overal opduikt in ons leven, zien veel bedrijven de mogelijkheden van internet niet
Jammer, want volgens Hölzle kunnen bedrijven dankzij internet veel efficiënter werken en op die manier economische groei verwezenlijken in crisistijd

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *