De coming-of-age van digitale marketing

digitale marketing

Digitaal adverteren zit in de lift. Binnen de twee jaar zal het zelfs 30 procent van het volledige advertentiebudget opslorpen bij de grote Amerikaanse merken, zo voorspelt het researchbureau Forrester. Een trend die we gerust kunnen doortrekken naar Europa, want online marketing wordt steeds volwassener. De reden voor het succes? Meetbaarheid.

Digitaal haalt televisie in

Tegen 2016 zullen marketingverantwoordelijken het gros van hun budget besteden aan digitale advertenties, ten koste van televisieadvertenties. Dat voorspelt de Amerikaanse researchspecialist Forrester. Marketeers verkiezen digitale advertenties boven televisiereclame. Televisie kan immers al lang niet meer opboksen tegen het bereik dat digitale en sociale media genereren bij het grote publiek. Zal het digitale budget dan alles opslorpen, ten koste van de bedragen die aan televisieadvertenties besteed worden? Niet helemaal, zegt Forrester. Zij voorspellen dat er dankzij de heropleving van de economie meer geld zal vrijkomen. Geld dat vervolgens éérst besteed wordt aan digitaal adverteren. Waarom? Omdat digitale advertenties steeds makkelijker meetbaar zijn. Gevolg: de ROI is duidelijk aantoonbaar.

Online marketing is duidelijk meetbaar en daarom krijgt het de voorkeur op tv-reclame.

Click to tweet!

Digitale marketing is voorbij de experimentele fase

Wat online marketing oplevert, is duidelijk meetbaar dankzij tools als Google Analytics. Daarom krijgt het de voorkeur ten opzichte van reclame op televisie, waarvan de ROI veel minder duidelijk is. De jaren van experimenteren zijn voorbij; marketeers weten nu precies hoe ze hun budget efficiënt moeten inzetten op de digitale platformen, en doen dat dus ook.

Search ads zijn nog steeds dé topper binnen de digitale advertenties, omdat ze het aankoopgedrag van de consument op de meest directe wijze beïnvloeden. Display ads zijn een waardige tweede, en vallen vooral in de smaak bij merken die hun brand awareness willen verhogen. Op de derde plaats komen social ads. Die zijn voorlopig nog iets minder populair, omdat hun meetbaarheid nog moet groeien en de sociale media door marketeers eerder ingezet worden als algemeen communicatiekanaal, en minder als advertentieplatform.

Blijft nog wel over en werd niet opgenomen in de berekeningen van Forrester: de kosten voor contentcreatie. In hoeverre die kosten deel gaan uitmaken van het overkoepelende advertentiebudget, zal op termijn duidelijk moeten worden.

Executive Summary

Digitaal adverteren is eindelijk volwassen geworden. Na jaren van experimenteren is nu duidelijk wat het oplevert voor je bedrijf. Die meetbaarheid geeft marketeers de gelegenheid om hun budgetten efficiënt in te zetten en een duidelijke ROI voor te leggen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *