Dalende domain authority en externe links in Open Site Explorer sinds juli – Paniek?!

SEOmoz’s Open Site Explorer is inmiddels een onmisbare tool geworden in het wapenarsenaal van online marketeers en SEO professionals. Open Site Explorer (OSE) verschaft een gedetailleerder inzicht in je referral verkeer en voor menig linkbuilder is het dé referentie waarin link building inspanningen worden geanalyseerd en op worden afgestemd. Afgelopen maanden kwam OSE op de proppen met een nieuwe versie van hun Mozscape index, de index waarop Open Site Explorer data analyseert en zijn metrics op berekent. Zoals Rand Fishkin (CEO van SEOmoz) het verwoordde: “July’s update comes with some good news, and potentially some bad news, too”

Open Site Explorer

Mozscape Index – de kapstok van Open Site Explorer

Net zoals de grootste zoekmachines (Google, Yahoo, Bing etc.) bouwt SEOmoz op frequente basis een verse index van het wereldwijde web, genaamd Mozscape. Op basis van deze frequent geüpdate index kan Open Site Explorer link data analyseren en daaropvolgend relevante link metrics berekenen. Op die manier kan je als SEO professional een gefundeerde benchmark creëren met betrekking tot het relatieve belang van links (zowel intern, als extern). Logischerwijze evolueren de cijfers berekend door OSE direct mee met de Mozscape index. Toen de Mozscape index update van juli live ging, trokken veel SEO professionals en linkbuilders aan de alarmbel…

Aantal externe links en Domain Authority gedaald

Kort nadat de geüpdate Mozscape index in juli live ging, rapporteerden vele OSE-gebruikers een voelbare daling in enerzijds het aantal externe links en linking root domains (het aantal externe domeinen dat naar jouw doomein linkt) en anderzijds de domain authority. Domain authority is een kengetal dat een raming geeft van hoe sterk je domein in zijn schoenen staat in de zoekmachines staat en hoe goed je domein kan scoren in de SERP’s (search engine results pages). Sommige gebruikers spraken wel over een daling in linking root domains van wel om en bij de 40% , ondanks een stijging in hun link building activiteiten!

Misschien heb je het zelf als OSE-gebruiker ook al wel gemerkt dat je meest recente link metrics een algemeen dalende trend vertonen… Hier ten huize QueroMedia stellen we alvast ook dezelfde evolutie vast: een licht dalend aantal externe links/linking root domains (deze hangen logischerwijs nauw samen), ondanks continue link building inspanningen. Reden tot paniek? Loop niet te hard van stapel, here’s why

De reden: een kleinere (maar versere) Mozscape index

Kort na de Mozscape update van juli zag het SEOmoz hulpforum een instroom aan alarmerende berichten omtrent het aantal externe links/linking root domains dat fel daalde en een domain authority die plotseling en op onverklaarbare wijze terugviel. Veel SEO professionals bleven niet bij de pakken zitten en gingen samen op zoek naar een plausibele reden voor de veelvuldig gerapporteerde vaststellingen. Nadat de meeste antwoorden op de issues werden goedgekeurd door de SEOmoz crew, kunnen we besluiten dat wellicht de Mozscape index update van juli aan de basis ligt van de dalende cijfers.

Mozscape index update

Rand Fishkin aan het woord

Rand Fishkin (SEOmoz CEO) licht in een bericht op SEOmoz’s Dialy SEO Blog toe dat de slankere Mozscape index verantwoordelijk kan zijn voor een dalende trend in de cijfers gerapporteerd door Open Site Explorer. De nieuwere Mozscape index is kleiner in omvang, maar verser en beter geschikt om sneller en in de toekomst nog accurater metrics te kunnen berekenen in Open Site Explorer. Vergeleken met de vorige Mozscape index (van voor juli, +150 miljard URL’s), was de index van juli serieus gekrompen tot ongeveer de helft: 78 miljard URL’s. Fishkin verklaart dat omwille van de kleinere omvang van de juli update, de link metrics hoogstwaarschijnlijk ook lager zullen uitvallen vergeleken met de cijfers voor juli. En dit ondanks eventueel stijgende link building inspanningen… Het aantal gerapporteerde links kan variëren tussen de 50-75% van hun voormalige aantal. Interessant om weten is dat dit percentage wellicht lager zal zijn voor domeinen met veel externe links van minder bekende/populaire websites en vice versa.

Wat jij kan doen

De Mozscape index updates kunnen misschien maar een tipje van de ijsberg zijn… Misschien is het probleem van een dalende domain authority voor je website wel dieper geworteld dan een aangepaste index. Maar om alvast rekening te houden met de veranderingen in Mozscape en de bijbehorende impact voor cijfers uit Open Site Explorer, is het belangrijk om deze cijfers alles behalve absoluut te interpreteren. Een duidelijker beeld krijg je als je de relatieve tour opgaat, d.w.z. vergelijken met je concurrenten. Vertonen hun cijfers dezelfde trend? Dan is Mozscape waarschijnlijk de schuldige… Ben jij de enige die een daling in cijfers gewaar wordt? Analyseer dan je linkprofiel voor de afgelopen 6 maanden en ga op zoek naar domeinen en links met een hoge MozRank of MozTrust. Hebben deze domeinen recentelijk veel uitgaande links verwijderd of aangepast – spiegel dit aan je domain authority.

Executive Summary

Dalende domain authority en externe links in Open Site Explorer
Vele SEO professionals zagen sinds juli een sterke, dikwijls onverklaarbare daling van hun Domain Authority en externe links in Open Site Explorer. De kleinere Mozscape index update ligt aan de basis…

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *