Chinees leren

Dat China op economisch gebied een enorme groei kent, is overal geweten. Maar welke gevolgen heeft dit op het internet. Een er interessant artikel met enkele leuke cijfers, dat vooral ook te linken is met de rechtzaak tussen Microsoft een Google die al eerder werd besproken op deze blog.

Lees meer

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *