9 tips voor succesvolle video SEO

SEOOp vlak van video SEO is er momenteel weinig tot geen concurrentie. Wanneer je zoekt naar video’s via zoekmachines, zal je thumbnails (miniatuurafbeelding) te zien krijgen. Het merendeel van hen zal linken naar Youtube, maar sommigen linken ook naar Vimeo of Hulu of andere video providers. Er is een enorm grote vraag naar video’s en Google merkt dit (door A/B testen uit te voeren) Nog niet veel mensen of zelfs niemand is bezig met het optimaliseren van video’s voor zoekmachines. Enorm veel potentieel dus.

De manier waarop mensen media tot zich nemen verandert. Eerst was er het internet met Youtube en Vimeo (en anderen). Nu zijn er allerlei mobiele toestellen, denk maar aan de iPhone en de iPad, die toegang tot het internet verlenen op eender welke plaats de gebruiker zich bevindt. Door deze verandering groeit ook de markt want de vraag is hoog. Maar, de competitie is (vrij) laag dus dit is eigenlijk een buitenkansje. Maar hoe grijp je die kans?

Zoekmachines gebruiken verschillende metrics om naar video content te kijken. Als zoekmachines normale content crawlen, kunnen ze een idee krijgen over wat de tekst gaat door algoritmes te gebruiken om taal om te zetten zodat ze die kunnen verstaan. Bij video ligt dit anders aangezien videobestanden ten eerste al aanzienlijk groter zijn dan tekstbestanden. Het proces van het omzetten van tekst of andere bestanden naar binaire code (u weet wel, eentjes en nulletjes) duurt gewoon veel langer bij video dan bij tekst. Juist daarom voorziet  Google (en andere zoekmachines) metadata om video’s te beschrijven.

Metadata

De 2 belangrijkste onderdelen van die data zijn de titel en de beschrijving. Welke titel ga je gebruiken voor je video? Bij voorkeur gebruik je een keyword of term waarnaar mensen veel zoeken via zoekmachines of via video providers als Youtube en anderen. De titel is enorm belangrijk voor het optimaliseren van video’s voor zoekmachines.

Ook de beschrijving is belangrijk omdat je daar de inhoud van de video uitgebreider kunt uitleggen. Je hebt dus meer ruimte om te vertellen waarover het gaat dan in de titel. Daarnaast helpt de beschrijving de zoekmachines ook om snel te begrijpen wat de inhoud van de video is en hoeven ze dus niet het hele bestand te crawlen. Keywords vermelden in de beschrijving kan helpen, maar wees er niet te kwistig mee.

Het is nog niet bevestigd, maar de volgende metrics zullen waarschijnlijk op één of andere manier de zoekresultaten beïnvloeden. De relevantie van deze metrics zal toenemen naarmate video SEO belangrijker wordt. De eerste is statistieken van engagement met als meest voor de hand liggende views. Het aantal keren dat een video dus bekeken is. Een video die meer bekeken wordt dan een andere, is dus populairder dan een andere en zal dus ook hoger in de zoekresultaten komen te staan. Mensen die een video bekijken, liken eigenlijk die video. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat click-through rates beïnvloed zullen worden door het aantal views.

Dan heb je de ratings. Op Youtube bijvoorbeeld heb je een vijfpuntenschaal. Bij andere providers kan je een duim omhoog of omlaag stemmen. Het feit dat mensen stemmen en hun mening geven over video’s is voor zoekmachines enorm bruikbaar aangezien zij ontworpen zijn om mensen van informatie en resultaten te voorzien. Dat mensen hun mening geven (input) helpt zoekmachines om geschikte en goede resultaten voor te leggen aan gebruikers (output).

Vervolgens: commentaren. Er is eigenlijk niets menselijker dan het geven van commentaar. Op Youtube (en andere netwerken) zijn die commentaren soms een schoolvoorbeeld van hoe dom en hoe slim de menselijke populatie op het internet is. Niet zozeer de commentaar zelf, maar wel het volume en het ‘karakter’ van de commentaar zou een (mogelijke) metric kunnen worden. ‘Dit is barslecht’ of ‘dit is het beste ooit’ als commentaar zal waarschijnlijk wel zijn invloed hebben op de zoekresultaten.

Sociale metrics: het aantal tweets over een video, wat er gezegd wordt in die tweets, het liken op Facebook, … Hoe spreken mensen over een video met hun vrienden? En nog belangrijker, wat doen ze met die video? Linken ze ernaar? Zetten ze hem op hun blog, facebookpagina, tweeten ze hem … Hiervoor heeft Google het QDF-algoritme ontwikkeld (Quality Deserves Freshness). Dit algrotime blaast bepaalde resultaten kunstmatig wanneer het onderwerp ‘hot’ is. Dus m.a.w.: als (enorm) veel mensen linken, tweeten, liken, … naar een bepaald onderwerp, zal dit onderwerp automatisch hoger in de page rank komen. Ruchtbaarheid geven aan iets en dit ook stimuleren bij andere mensen is dus enorm belangrijk voor de zoekresultaten.

Ook de lengte is belangrijk. Filmpjes van drie seconden zal door Google en Bing niet opgenomen worden in de zoekresultaten, of toch niet op een hoge positive. Video’s van enkele uren zijn ook niet goed. Mensen consumeren media tegenwoordig hoe sneller, hoe liever. Een video moet dus to the point zijn, niet te lang en niet te kort en relevant.

Tactiek

Naast de metrics zijn er ook enkele bruikbare tactieken. Eén van die tactieken is een video sitemap. Niets nieuws onder de zon, hoewel zoekmachines en andere betrokken partijen onlangs het protocol voor video sitemaps vernieuwd hebben. Er werden ook enkele interessante dingen toegevoegd: de locatie van de miniatuurafbeelding werd toegevoegd, of het al dan niet geschikt is voor kinderen, de URL waar de video oorspronkelijk te vinden was. Nu kan je met de nieuwe video site map de URL aanbieden van waar het filmpje staat (embedded). Als zoekmachines de content van die video dan indexeren, zullen de zoekmachines naar jouw linken. Het zal dan niet zozeer draaien om de link die je krijgt maar eerder om de (belangrijke) click-through naar jouw site. Wanneer mensen tussen de zoekresultaten dan klikken op een miniatuurafbeelding van een video, zal dat naar jouw blog, pagina, … linken waar het filmpje opstaat (embedded) i.p.v. naar de hosting provider. Zeer goed dus voor content providers en SEO’s.

Naast de sitemap heb je ook transcripties. Bij transcripties zet je de audio van een video om in tekst. Dit maakt het voor de zoekmachines makkelijk om te weten waarover de video gaat omdat tekst gemakkelijk te indexeren is. Maar dit is niet alleen een goede tactiek voor de zoekmachines maar ook voor mensen met gehoorsproblemen. Ook mensen die de gesproken taal niet verstaan, kunnen de tekst makkelijker gaan vertalen en toch begrijpen waarover het gaat. Een win-winsituatie dus: de zoekmachines zijn tevreden gesteld en ook alle gebruikers komen aan hun trekken.

Allemaal vrij eenvoudige tips die tot mooie resultaten zullen leiden. Je moet altijd trachten de concurrentie een stapje voor te zijn, optimaliseren is dus de boodschap!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *