36% van online advertentie budgetten gaat naar zoekmachines

Online adverteren en de zoek markt zijn enorm snel groeiend. Naar studie wordt er momenteel 4% van alle marketing bugetten besteed aan online marketing. Verwacht wordt dat deze een jaarlijkse aangroei zullen hebben van +/- 13%.

Van het online gespendeerde budget gaat er 36% naar zoekmachines en wordt aangenomen dat over de 5 komende jaren dit met 24% zal aangroeien.

Executive Summary

36% van online advertentie budgetten gaat naar zoekmachines

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *